Defecten en garantie

 

Tom Wholesale Management hanteeert de volgende garantievoorwaarden:
Voor de fietsen:
1. 10 jaar garantie op frame en voorvork.
2. 5 jaar garantie op het lakwerk op roesten van binnenuit.
3. 1 jaar garantie op alle onderdelen, behalve op de banden.

Voor de andere handelsartikelen dan de fietsen hanteert Tom Wholesale Management de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. U dient deze goed te bewaren.
Voor de overige garantievoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene leveringsvoorwaarden.
Als het artikel gebreken vertoont, maakt u aanspraak op onze garantieregeling.
Indien u met bepaalde onderdelen denkt in aanmerking te komen voor garantie, dan geldt hiervoor de volgende procedure.

  • U stuurt op uw kosten het onderdeel op naar T.W.M., Rootven 18-20, 5531 MB Bladel. U voegt hierbij tevens een kopie van uw factuur c.q. garantiebewijs en een schriftelijke omschrijving van de klacht.
  • T.W.M. beoordeelt de garantie en indien noodzakelijk stemt zij deze af met de leverancier.
  • Indien de klacht voor garantie in aanmerking komt, dan stuurt T.W.M. op haar kosten een vervangend artikel naar u toe.

Uiteraard kunt u er voor kiezen om het artikel rechtstreeks naar de fabrikant te sturen.


Kosten voor reparatie

Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie. Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade, oneigenlijk gebruik of dat het product buiten de door de wet bepaalde garantietermijn valt, dan nemen wij contact met u op en ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dus u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

Voor de overige garantievoorwaarden verwijzen wij naar onze algemene leveringsvoorwaarden.